We gebruiken cookies om u een betere surfervaring te bieden, het verkeer op de site te analyseren, inhoud te personaliseren en gerichte advertenties te leveren. Ontdek hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op ‘Instellingen’ te klikken. Door verder te gaan met uw navigatie, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de website en anonieme statistische monitoring.

Wettelijke verklaring

Wettelijke verklaring

Wettelijke verklaring/Gebruiksvoorwaarden van de Website

Deze website (de “Website”) wordt gepubliceerd door:

Eurolines S.A., met een aandelenvermogen van 19.580.336 euro (“Eurolines”)

215 avenue Georges Clemenceau – 92024 Nanterre Cedex Frankrijk

Handels- en bedrijfsregister van Nanterre: 391 144 300

NAF-code: 5221Z

SIRET: 391 144 300 00145

Intracommunautair btw-nummer: FR 50 391 144 300 – Atout Frankrijk: HA 093 00 0003

Tel.: +33 (0) 1 41 37 75 75 (lokaal beltarief - dagelijks van 9:00 AM tot 5:00 PM)

E-mailadres: [email protected].

Regisseur van de publicatie:  Hugo Roncal

Webhost:

Eurolines S.A.

 

 

Doel

Deze verklaring definieert de voorwaarden van de Eurolines” bepaling van deze Website aan u en de voorwaarden van uw toegang en uw gebruik van de Website. Bij elk bezoek aan de Website dienen deze gebruiksvoorwaarden te worden nageleefd. De toegang tot en het gebruik van de Website impliceert het akkoord met de gebruiksvoorwaarden.


Intellectueel eigendom

De onderdelen die gezamenlijk de Website www.eurolines.eu (de “Website”) vormen, ontwikkeld door of namens Eurolines (hierna “de Content”), worden beschermd door toepasselijke wetgeving ten aanzien van de wet voor auteursrecht, de wet voor handelsmerken, de rechten op tekeningen en modellen, en oneerlijke concurrentie.

De Content bevat specifiek de architectuur, het grafische ontwerp (waaronder kleuren, lettertypes en schermindelingen), evenals alle informatie en elementen die op de Website beschikbaar zijn, zoals tekst, artikelen, foto’s, illustraties, afbeeldingen, handelsmerken en logo’s, data, databases, en alle geluidselementen (zoals stemmen, muziek, of geluidseffecten) en statische of dynamische, visuele elementen (zoals grafische animaties of audiovisuele sequenties), specifieke softwareontwikkelingen, en programma’s die gedownload kunnen worden.

De Content is het eigendom van Eurolines. Elke reproductie, representatie, distributie, en/of elk gebruik van de Content als geheel of delen ervan, is op welke manier, in welke vorm en voor welk doel dan ook verboden, tenzij Eurolines daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor verleend heeft. Bij elke toepassing dient op basis van bovenstaande op duidelijke wijze de bron (deze Website en Eurolines) en de eventuele naam van de auteur worden vermeld.

Een persoon die niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, maakt zich schuldig aan namaak dat strafbaar is gesteld door strafrechtelijke vervolging voorzien door de wet, niettegenstaande enig ander verhaal vereist door Eurolines.

 

Garantie en aansprakelijkheid

Eurolines SA sluit alle garanties met betrekking tot de Content uit, in het bijzonder elke garantie van kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en afwezigheid van vervalsing. Bovendien weigert Eurolines enige verantwoordelijkheid met betrekking tot directe of indirecte schade, accessoires of incidenten, verlies van gegevens of winst als gevolg van of in verband met het gebruik of de werking van deze Website en de Content ervan. Bovendien kan de Website onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Veranderingen en updates worden regelmatig op deze Website geplaatst. Eurolines behoudt zich in dit verband het recht voor om op elk moment wijzigingen of correcties aan te brengen.

Links op deze Website kunnen u naar andere websites leiden. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en impliceren geen goedkeuring of goedkeuring van genoemde Websites door Eurolines. De doelsites worden niet gecontroleerd door Eurolines; het is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de Content van deze Websites, links die zij bevatten, producten of diensten die zij voorstellen, of wijzigingen of updates die aan deze Websites worden aangebracht.

Handelsmerken, productnamen of diensten, domeinnamen en bedrijfsnamen die op deze Website worden vermeld, blijven eigendom van hun respectieve eigenaars.

De vermelding van handelsmerken, namen, diensten, domeinnamen en andere bedrijfsnamen impliceert niet dat er een verband bestaat tussen Eurolines en deze bedrijven, producten of diensten, handelsmerken, namen of bedrijfsnamen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

In het algemeen kunt u onze Website bezoeken zonder uw identiteit en uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Eurolines kan u echter soms om informatie vragen, bijvoorbeeld om een ​​vraag die u heeft te beantwoorden, u een dienst te verlenen, een bestelling te verwerken of voor marketingdoeleinden. 

Klik op de volgende link om ons Handvest over de bescherming van persoonsgegevens te lezen.


Cookies

Om u een betere service te bieden, verzamelt Eurolines anonieme gegevens met betrekking tot uw browsegedrag op onze Website (bekeken pagina’s, gegevens en weergavetijd, enz.). Eurolines kan deze gegevens gebruiken om trends te analyseren of statistieken en publieksmetingen voor de Website te maken. Klik voor meer informatie op de link.

U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren. Als u deze cookies weigert, hebt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde delen van onze Website.

 

Toepasselijk recht - Rechtsbevoegdheid

Elk geschil in verband met het gebruik van de Website www.eurolines.eu wordt uitsluitend beheerst door Frans recht. In geval van een geschil wordt de exclusieve jurisdictie toegeschreven aan de rechtbanken van Nanterre, Frankrijk.